Arvot

Asunto-osakeyhtiö Ulvilantie 29:n ovat perustaneet ja rakentaneet sotiemme veteraanit. Heidän työnsä on antanut hyvän pohjan rakentaa ja hoitaa yhtiötämme edelleen niin, että sen asukkaat ovat voineet olla ylpeitä asuinympäristönsä viihtyisyydestä ja kauneudesta.

Ulvilantie 29:n hoitamisessa on tärkeänä tavoitteena ollut rakennuksista ja ympäristöstä huolehtiminen niin, että niiden arvo säilyy tulevillekin polville. Tavoitteena on ollut ihmisläheinen, toisia kunnioittava toiminta. Yhtiössä on pyritty ylläpitämään talkoohenkeä niin, että kaikilla on ollut mahdollisuus osallistua yhtiömme kehittämiseen ja ympäristömme hoitoon.

Yhtiömme tulevaisuus on sen asukkaiden käsissä sanan konkreettisessa mielessä. Tekemällä tästä päivästä paras mahdollinen rakennamme samalla pitkäjänteisesti yhtiötämme. Tässä työssä tarvitsemme uuden sukupolven panoksen ja intomielisen halun säilyttää se arvopääoma, joka on sen haltuun uskottu. ”Kotipesä” on paikka, jota vaalimme ja hoidamme, jonne tulemme lepäämään ja keräämään voimia.

Yhtiömme arvot ovat:
1) Hyvä hallinto ja taloudenhoito
2) Kiinteistön korkeatasoinen hoito
3) Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö
4) Yhteisöllisyys
5) Luonnonläheisyys ja esteettisten arvojen kunnioitus tonttimme hoidossa

1) Hyvä hallinto ja taloudenhoito
Hyvän taloudenhoidon turvin hoidetaan yhtiön rakennuskantaa ja ympäristöä osakkeiden markkina-arvon säilyttämiseksi korkealla tasolla. Hyvä hallinto ja taloudenhoito edellyttää taloyhtiön omaisuuden ja varojen hoitoa siten, että niistä koituu mahdollisimman suuri hyöty osakkeenomistajille esimerkiksi kohtuullisen
yhtiövastikkeen muodossa.

2) Kiinteistön korkeatasoinen hoito
Kiinteistön vanheneva rakennuskanta vaatii jatkuvaa kunnossapitoa ja hoitoa. Rakennuskannan kunnossapidossa ja hoidossa tulee toimia pitkäjänteisesti suunnitellen niin, että korjaus ja huoltotyöt voidaan tehdä ajoissa edullisimpana mahdollisena ajankohtana. Rappukäytävien siisteys on ollut yhtiömme ylpeys samoin kuin pihateiden hyvä hoito, talviauraus ja hiekoitus. Piha-alueiden istutukset ja nurmikot vaativat jokakesäistä huolenpitoa, jotta ympäristömme säilyy viihtyisänä.

3) Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö
Turvallinen ympäristö syntyy siitä, että rakennukset, tiet ja leikkipaikat säilyvät asianmukaisessa kunnossa. Turvallinen ympäristö on myös sitä, että asukkaat saavat nopean avun yhtiömme huoltomiehiltä, joihin voidaan luottaa kaikissa asioissa, oli sitten kysymys vuotavasta vesihanasta, tukkeutuneesta viemäristä tai avaimen unohtamisesta kotiin. Asukkaat toiminnallaan huomioivat naapureiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

4) Yhteisöllisyys
Yhtiömme asukkaiden kesken pyrimme hyvään yhteishenkeen. Hyvän yhteishengen ja toisiinsa tutustumisen merkeissä järjestetään ulkoilu- ja juhlatapahtumia niin lapsille kuin aikuisillekin. Itsenäisyyspäivän lipunnosto on arvokas yhteinen tapahtuma. Ulkoalueiden hoito syksyisin ja keväisin on muodostunut perinteiseksi talkootapahtumaksi. Yhteisöllisyys syntyy tämän me-hengen vaalimisesta ja hyvien tapojen kunnioittamisesta. Yhteisöllisyys on myös sitä, että monet yhtiössämme asuvat eri alojen asiantuntijat ovat auttaneet yhtiötämme ja antaneet ammattitaitonsa käyttöön kaikkien hyväksi. Yhtiössämme on tapana tervehtiä naapureita. Naapuria on myös autettu silloin, kun hän on apua tarvinnut. Lähimmäisestä on kannettu vastuuta. On myös pyritty olemaan suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä yksilöä kunnioittavassa hengessä.

5) Luonnonläheisyys ja esteettisten arvojen kunnioitus tonttimme hoidossa.
Olemme saaneet väljästi rakennetun kauniin tontin, jonka pihapiirien hoito tuo viihtyvyyttä ja virkistäytymismahdollisuuksia. Suomalainen on aina ammentanut voimansa luonnosta, niin nytkin. Luonnon ja ympäristön hoitaminen on kulttuuriteko, joka merkitsee myös työtä ja taloudellisten voimavarojen käyttöä alueemme viihtyisyyden ja esteettisten arvojen säilyttämiseksi.

Hallitus pyrkii toimimaan näiden arvojen mukaisesti.
Asunto-osakeyhtiö Ulvilantie 29:n hallitus