Asukasopas

Hallitus

Asukasopas – Latauslinkki

Hallituksen puheenjohtajana toimii Paula-Kaisa Leppänen.

Talon toimisto

Isännöitsijä: Aarre isännöinti Oy / Timo Metsälä
Metsänneidonkuja 12,
02130 Espoo.
Puh. /Tel. 020 198 6700

Huoltomiehet

Tapani Mokko ja Mika Suomela

Huoltomiesten työaika ma – pe klo 7 – 16
Ruokatunti 11 – 12
Päivystys 7/24H (vain hätätapaukset) 050 62502

Muuttoilmoitukset

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on tehtävä ilmoitus isännöitsijälle ja huoltomiehille:
www.aarre.com > sähköinen asiointi > muuttoilmoitus

Vikailmoitukset ja päivystys

Vikailmoitukset ja päivystys

Kiireelliset vikailmoitukset huoneistoissa olevista vuotavista hanoista, tukkeutuneista viemäreistä, ikkunoiden
ja ovien korjauksista yms. tulee tehdä ensitilassa huoltomiesten puhelimeen 050-62502.

Muut vikailmoitukset:
www.aarre.com > sähköinen asiointi > vikailmoitus

Ilmoitukset häirinnästä ja ilkivallasta

Ilmoitukset on tehtävä isännöitsijälle: www.aarre.com > sähköinen asiointi > häiriöilmiotus

Huoneistoissa ei saa viettää muita asukkaita häiritsevää elämää. Erityisesti on vältettävä häiriön
aiheuttamista klo 23.00-7.00. Jokaisen tulee ottaa huomioon naapureiden asumisviihtyvyys. Hätätilanteessa
soita 112.

Päivystys

Päivystysaika on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä vuorokauden ympäri. Päivystysnumero on 050-62502. Päivystysaikana suoritetaan vain välttämättömiä töitä, joita ei voida ilman vahingon vaaraa siirtää normaalina työaikana tehtäväksi. Päivystyksen vasteaika on puoli tuntia.

Oven avauksesta on päivystäjällä oikeus periä maksu päivystysaikana. Ovenavausmaksu määrittyy ajankohdan mukaan seuraavasti:

AjankohtaMaksu
Työaikanaarkipäivät klo 07 – 16ei ovenavausmaksua
Illallaklo 16 – 2220 €
Yölläklo 22 – 0740 €
la, su ja pyhäpäivätklo 7 – 2220 €

Mikäli ovenavausmaksua ei makseta käteisenä voidaan asiakkaalle laatia maksulomake, jossa on päivystäjän maksutiedot. Maksulomakkeesta peritään 5 euron lisämaksu.

Vuokranmaksu

Vastike, vuokra ja niihin liittyvät muut maksut on suoritettava kuukausittain taloyhtiön tilille viimeistään kunkin
kuukauden 5. arkipäivänä. Kaikissa maksuasioissa tavoitat vastikevalvonnan sähköpostitse
vastikevalvonta@aarre.com tai puh. 020 198 6700 (valinta 1).

Taloyhtiömme palvelut

Saunat

www.aarre.com > sähköinen asiointi > saunavuorot tai puh. 020 198 6700 (valinta 1).
Lenkkisaunat lämmitetään tiistaisin klo 16 – 20. Naisten lenkkisauna on taloissa 7 ja 9. Miesten lenkkisauna on talossa 8.

Pesutuvat, kuivaushuoneet ja mankelit

Kaikkiin pesuloiden, kuivaushuoneiden ja mankeleiden oviin käy asukkaiden kotiavain.
Pesutuvat ovat taloissa 1, 3, 4 ja 9. Pesukoneiden koot vaihtelevat 7:stä 12 kilon koneeseen. Pesukoneet
ovat toistaiseksi ilmaisia asukkaille. Tilausvuorolistat ja käyttöohjeet ovat pesutuvissa.
Kuivaushuoneet ovat edellä mainittujen pesuloiden yhteydessä. Talojen pesuloissa on lisäksi
kuivausrummut. Kuivaushuoneet tulee tyhjentää ennen seuraavan pesuvuoron alkua.
Pesuvuoroihin sisältyy kuivaushuoneiden käyttöoikeus. Henkilöillä, jotka käyttävät pesutupaa ns.
välivuoroilla, ei ole oikeutta kuivaushuoneiden käyttöön.
Ulkoalueilla on laitettu pyykinkuivausnaruja talojen väleihin.

Mattopesula on talossa 2 ja kuivaushuone sen vieressä.
Mankelit sijaitsevat taloissa 1 ja 4. Tilausvuorolistat mankelihuoneissa.
Autopesula sijaitsee talossa 1. Sen käyttö on sallittu taloyhtiön asukkaille arkisin klo 9 – 20.

Antennit

Taloyhtiö kaapeliverkkoa ylläpitää Dna-Welho. Verkko on 20-kanavainen.
Taloyhtiö on tehnyt laajakaistasopimuksen Suomi Communicationsin kanssa. Laajakaistayhteys on kaikissa
yhtiön huoneistoissa. Yhteydestä veloitetaan vastikemaksujen yhteydessä.

Vaatteiden tuuletus ja pölyttäminen

Vuodevaatteiden ja mattojen pölyttäminen on sallittu pölytysparvekkeilla järjestyssääntöjen mukaisesti.
Huoneistojen parvekkeilla ja ikkunoista pölyttäminen on kielletty.
Talojen välittömässä läheisyydessä on pihalla pölytystelineitä, joiden käyttöajat ovat pölytysparvekkeiden
kanssa samat.

Jätehuolto

Talousjätteiden keräily

Talousjätteiden keräily
Talousjätteet kerätään lämpökeskuksen yläkertaan tai 2- ja 3-talojen välissä olevaan jätehuoneeseen.
Ko. keräyspisteissä on keräilyastiat sekajätteille, kompostointijätteille, pienmetallille, lasille ja paperille sekä
rullako pahveille. Jätteet tulee lajitella ohjeiden mukaan. Esim. biojätteeseen ei muovipusseja. Pahvilaatikot
tulee repiä auki ennen rullakoon panoa.

Muita jätteiden keräyspaikkoja ei ole.
Piha-alueilla oleviin roskakoreihin ei saa laittaa kotitalousjätteitä.

Romut ja talousjätteisiin kelpaamaton jäte

Sähkölaitteet kuten jääkaapit, liedet, televisiot ja tietokoneet ovat ongelmajätettä. Ne on hävitettävä lain ongelmajätteistä edellyttämällä tavalla ja ne otetaan jäteasemilla vastaan maksutta. Muun jätteen osalta isännöitsijä ja huoltomiehet opastavat, miten niiden kanssa toimitaan.

Liikennejärjestelyt

Yhtiön alueella on korkein sallittu ajoneuvojen nopeus 20 km/h, jota autoilijoiden tulee noudattaa
vaaratilanteiden välttämiseksi.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Myös muita yhtiön alueelle sijoitettuja
liikennemerkkejä tulee noudattaa.

Pihateillä ja nurmikoilla pysäköinti on kielletty.

Väärin pysäköityjen autojen valvontaa suoritetaan yhteistyössä kaupungin pysäköintivalvojien
kanssa.

Muita tietoja:

Vesimaksu

Vesimaksu suoritetaan talonkirjoihin merkityistä henkilöistä.

Remontit

Remonttisuunnitelmista tulee aina ilmoittaa isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa
Asunto-osakeyhtiölain perusteella, että työ suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan
mukaan. Remonttia ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt remontti-ilmoituksen. Tee remontti-ilmoitus:

www.aarre.com > sähköinen asiointi > osakasmuutostyöilmoitus

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja huolehdittava porrashuoneen siisteydestä. Melua ja häiriötä aiheuttavia töitä ei saa suorittaa arkisin klo 21 jälkeen eikä sunnuntaisin

Kunnossapitovastuu

Osakkeen omistajan tai huoneiston haltijan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Askarteluhuone

Askarteluhuone sijaitsee 6-talossa. Sisäänkäynti on talon takaa ja portaat alas. Avainta tilaan voi kysyä isännöitsijältä.

Rullalautailu

Taloyhtiön alueella on rullalautailu kielletty. Hallitus on katsonut, että rullalautailusta aiheutuu liiallista häiriötä asukkaille. Lautailu ei ole myöskään turvallista taloyhtiön alueella.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty taloyhtiön yleisissä tiloissa. Hallitus toivoo, että tupakoijat välttäisivät polttamista parvekkeilla ja ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

Palovaroitin

Asukkaan tulee huolehtia, että huoneistossa on toimiva palovaroitin kutakin alkavaa 60 asuinneliötä kohden.

Eteisen palovaroitin on mallia Firex KF10

Palovaroitin on kytketty verkkovirtaan, mutta siinä on myös 9v paristo, jota varoitin käyttää sähkökatkojen aikana. Kun paristo alkaa olla lopussa varoitin piippailee. Alla on ohjeet pariston vaihtoa varten. Lisää tietoa löytyy varoittimen ohjeista, jotka ovat ohessa.


TESTAA VAROITTIMEN MOITTEETON TOIMINTA
TESTIPAINIKKEELLA AINA, KUN PARISTO ON
VAIHDETTU.
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITTUA PARISTOA. ÄLÄ
KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA.

 1. Katkaise virta palovaroittimeen sulakekaapista.
 2. Työnnä pieni ruuvimeisseli asennuslevyssä olevaan loveen. Paina
  lukitusliuska alas ruuvitaltalla ja irrota palovaroitin asennuslevystä
  kiertämällä sitä vastapäivään.
 3. Vedä palovaroitin varovasti irti. Älä irrota johtoliitäntöjä.
 4. Vedä virtapistoke irti palovaroittimen takapuolelta.
 5. Avaa palovaroittimen takana oleva paristokotelon kansi nostamalla
  liuska.
 6. Poista paristo kotelosta. Irrota käytetty paristo liittimestä ja hävitä se.
 7. Kiinnitä uusi 9-volttinen paristo liittimeen. Paristo sopii vain yhdessä
  asennossa. Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty pariston
  napoihin. Palovaroitin voi piipata lyhyesti, kun paristo on asennettu.
  Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että paristo on oikein asennettu.
 8. Laita paristo koteloon.
 9. Sulje paristokotelon kansi. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa
  paikalleen.
 10. Pidä testauspainiketta painettuna. Hälytysääni kuuluu, jos paristo on
  oikein kytketty ja toimintakunnossa.
 11. Laita liitin paikalleen. Se lukittuu napsahtamalla. Vedä kevyesti
  liittimestä varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.
 12. Kiinnitä palovaroitin asennuslevyyn kiertämällä varoitinta
  myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 13. Kytke virta päälle ja testaa palovaroitin testipainikkeella.

Parkkipaikat ja autotallit

Asukkaiden tulee

Asukkaiden tulee ilmoittaa autopaikan tai tallin tarpeestaan vastikevalvojalle. Koska talli- ja parkkipaikkoja on
rajatusti, hakija joutuu jonoon.

www.aarre.com > sähköinen asiointi > autopaikat tai puh. 020 198 6700 (valinta 1).

Autojen lämmitystolpat

Autolämmityskotelossa on valaistut painikkeet ja valaistut pistorasiat. Pistorasioiden jännitettä ohjaa valittu
lähtöaika ja ulkolämpötilatermostaattiin yhdistetty elektroninen kello. Kelloissa vakiona 2 vrk:n varakäynti
mahdollisia sähkökatkoja ajatellen ja myös kelloasetusten lyhytaikainen ohitustoiminto. Termostaatti ohjaa
auton esilämmitystä vallitsevan ulkolämpötilan mukaan aikavälillä ½ – 3 tuntia.

Isännöitsijä