Järjestysmääräykset

Asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden sekä järjestyksen turvaamiseksi on taloyhtiössä voimassa nämä järjestysmääräykset. Kaikkien on käyttäytymisellään otettava huomioon muut taloyhtiön asukkaat. Kiinteistöjä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa.

YHTEISET TILAT
Ulko-ovet pidetään lukittuina arkisin kello 20-7 ja pyhäisin kello 20-8. Ulko-ovien ja yleisten tilojen ovien ollessa lukittuna on niissä kuljettaessa huolehdittava niiden lukkiutumisesta. Asiaton oleskelu ja tupakointi taloyhtiön yhteisissä tiloissa on kielletty. Suositellaan välttämään parvekkeilla tupakointia. Yleisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Pihalla grillaamisesta on ilmoitettava etukäteen yhtiön henkilökunnalle. Paloturvallisuussyistä porrashuoneissa ei saa säilyttää tavaroita. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistöissä havaituista vioista tulee ilmoittaa yhtiön henkilökunnalle.

HUONEISTOT
Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 23.00-7.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön henkilökunnalle. Huoneiston vesi- ja kosteuseristyksiin, putkistoihin ja sähköjohtoihin kohdistuvista muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti yhtiölle. Korjaus- ja muutostöitä valvoo hallitus ja isännöitsijä. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon muiden asukkaiden asumisviihtyvyys ja porrashuoneiden siisteys. Erityistä melua ja häiriötä aiheuttavat työt on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin ne on puhdistettava lumesta. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja roskat on vietävä pakattuina yhtiön alueella oleviin roskahuoneisiin sekä lajiteltava ne määräysten mukaisesti. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljetuksesta on asukkaiden huolehdittava itse.

TOMUTTAMINEN
Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain pölytysparvekkeilla ja pölytystelineillä arkisin klo 8-19 sekä lauantaisin ja juhlapyhien aattona klo 9-18. Parveke ja pölytysteline on aina käytön jälkeen puhdistettava. Vaatteiden tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. Pölyttäminen ikkunoista ja huoneistoparvekkeilla on kielletty.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Korkein sallittu ajonopeus on yhtiön alueella 20 km tunnissa. Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville autoille. Autojen pysäköinti on sallittu vain varatuilla ja merkityillä paikoilla. Polkupyörät on säilytettävä pyörätelineissä tai urheiluvälinesuojissa. Rullalautailu yhtiön alueella on kielletty.

LEMMIKKIELÄIMET
Kotieläinten ulkoiluttaminen yhtiön alueella on kielletty. Lintuja saa syöttää vain yhtiön asettamilla lintulaudoilla. Muita eläimiä ei yhtiön alueella saa syöttää.

ILMOITUKSET HÄIRINNÄSTÄ JA ILKIVALLASTA
Ilmoitukset häirinnästä ja ilkivallasta on tehtävä välittömästi joko isännöitsijälle tai päivystävälle huoltomiehelle vuorokauden ajasta riippumatta.

MUUTTOILMOITUS
Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai jatkuessaan huoneiston haltuunoton, vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen.

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty yhtiökokouksessa 24.03.2009 asumisviihtyvyyden ja järjestyksen turvaamiseksi.