Helen sähköverkkoa uudistetaan

Kaivuutyöt rajoittuvat 2 ja 3 talon väliselle nurmialueelle (ostarille johtavan tien viereen) ja lämmityskeskuksen viereiselle alueelle.

Kaivuutyöt alkavat 05 / 2023

Kaivuutöiden arvioitu valmistuminen 08 / 2023

Rakennustyöstä vastaa: Helen Sähköverkko Oy

Lisätietoa työmaista
www.helensahkoverkko.fi/tyomaat

Twitter: @HELsahkoverkko
Instagram: @helensahkoverkko