Tiedote

Tiedote yhtiöjärjestyksen huoneistokohtaisesta pinta-alasta ja yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys löytyy kun avaat tämän tekstin painikkeesta ”Lue enemmän”. Linkki tekstin alussa.

Yhtiömme yhtiöjärjestyksessä on huoneistokohtaisesti ilmoitettu ns. muunnettu huoneistopinta-ala, jonka perusteella yhtiö perii vastikemaksuja.

Huoneistojen todellinen pinta-ala selviää isännöitsijäntodistuksesta. Todellisia huoneistojen pinta-aloja on yhtiössämme tarkistusmitattu pistokokein ja todettu hyvin paikkansapitäviksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaisen muunnetun pinta-alan ero todellisiin neliöihin perustuu siihen, että on katsottu pienissä asunnoissa olevan todelliseen pinta-alaan suhteutettuna enemmän hoitovastikkeeseen perustuvia hoitotoimia verrattaessa suurempiin huoneistoihin. Yhtiön kaikissa huoneistoissa on esimerkiksi yksi WC ja sama määrä vesipisteitä huoneiston koosta riippumatta. Näin ollen ovat neliöt jyvitetty yhtiöjärjestykseen vastaamaan hoitokustannuksia/todellinen pinta-ala.

Mitä pienempi asunto on kyseessä, sitä enemmän poikkeaa ylöspäin yhtiöjärjestyksen mukainen muunnettu pinta-ala verrattaessa todellisiin asuinneliöihin.

Vastaavasti mitä suurempi huoneisto, sitä enemmän poikkeaa alaspäin yhtiöjärjestyksen mukainen muunnettu pinta-ala verrattaessa todellisiin asuinneliöihin.

Mainittakoon, että noin 50 m2 asunnossa ovat muunnettu pinta-ala ja todellinen asuinpinta-ala samaa luokkaa.

Erkki Fontell, isännöitsijä