Tiedote taloyhtiön asukkaille ja osakkaille 13.5.2020

  1. Saunavuorot

Yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää perhesaunavuorot jälleen 1.6.2020 alkaen. Tiistain lenkkisaunavuorot ei ole vielä kesäkuun alusta käytössä. Koronan takia saunavuorojen käytön tilannetta seurataan edelleen ja yhtiö toimii niiden osalta voimassaolevien mm. THL:n suositusten mukaisesti.

Saunatilojen hygieniatasoja ja desinfiointia on vaikea parantaa riittävästi. Saunojat saunovat omalla vastuullaan ja edelleen muistutamme, että sairaana ei tule saunavuoroaan käyttää.

  1. Piha-alueiden kunnostus ja pihasuunnitelma

Yhtiömme piha-alueen putkiremontissa ”kipeää” saaneiden nurmialueiden mullitus on käynnissä. Kauhakuormaajan mullan levityksen jäljiltä jää alueille multakokkareita ja pieniä multaharjanteita.

Asukkaiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan talkoohengessä näiden pienien multaepätasaisuuksien tasoitukseen. Huoltorakennuksen oven viereen järjestetään haravoita. Myös työhön soveltuvia hansikkaita voi kysellä huoltomiehiltämme.

Talojen vierustoille ei voi enää pysäköidä autoa varsinkaan mullituksen jälkeen. Mullitettuja nurmialueita pyritään aitaamaan tai suojaamaan lippusiimoilla, mutta yhtiömme suuren pinta-alan takia osa alueista saattaa jäädä aitaamatta. Ei siis autoja nurmialeille!

Pihasuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelun edetessä kysytään myös asukkaiden mielipiteitä asukaskyselyillä. Suunnitelmien laadinnan jälkeisen toteutusvaiheen käynnistykseen menee vielä aikaa.

  1. Korjaustöiden jatkaminen

Korona aiheuttaa edelleen poikkeavuuksia yhtiön toiminnassa. Jäljellä olevat ikkunoiden vaihtotyön jälkeiset vielä korjaamattomat ikkunasmyygien betonikorjaukset keskeytetään toistaiseksi, koska hnstoihin kulun on tapahduttava sisäkautta. Huoneistoissakäynnit ovat mahdollisia vain välttämättömissä hätätöissä myös huoltomiestemme osalta.

  1. Yhtiökokous

Ratkaisu yhtiökokouksen järjestämiseksi elää yhä koronan takia. Lainmuutoksella on mahdollistettu yhtiökokouksen pitäminen syyskuun loppuun mennessä. Tulevasta kevätyhtiökokouspäivästä tiedotetaan heti löydettyämme sopivan ratkaisun kokouksen pitämiseksi.

  1. Linjasaneeraus

Putkiremontin alkuperäinen 24 miljoonaan budjetti näyttää ylittyvän hienokseltaan. Koska edes pienen lisälainan saanti edellyttää yhtiökokouspäätöstä asiasta, näyttää todennäköiseltä, että yhtiö joutuu käyttämään syysyhtiökokouspäätöksen mukaista mahdollisuuttaan periä ylimääräinen vastike kesän kuluessa. Yhtiökokousta ei tällä hetkellä ole mahdollista järjestää.

Putkiremontin edistymisestä ja talouspuolesta tiedotetaan lähitulevaisuudessa erikseen. Koko putkiremontin vastaanotto on sovittu tapahtuvaksi kesäkuun lopussa. Oletettavaa on, että joitain korjaustöitä on silti vielä tällöin kesken.

Kylpyhuoneiden laatoituksien ylimääräiset kaakelilaatat ovat huoltorakennuksemme vieressä olevalla ulkoalueella. Koska yhtiömme tilat eivät riitä varastoimaan laattoja, voivat asukkaat hakea kaakelilaattoja vapaasti omiin käyttötarpeisiin. Jäljellä olevat kaakelilaatat hävitetään toukokuun lopulla.

Kiitän asukkaita kärsivällisyydestä putkiremontin raskaiden asuinvaiheiden sietämisessä.

  1. Porrassiivous

Porrashuoneiden perusteellinen pesu teetetään nurmialuetöiden jälkeen. Porrashuoneiden ikkunoiden pesu-urakka alkaa näinä päivinä.

Isännöitsijä