Asukasopas

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2020 Katri Innanen ja varapuheenjohtajana Jussi Liukkonen. Hallituksen puheenjohtaja on tavattavissa talon toimistossa sopimuksen mukaan.

Talon toimisto

Isännöitsijä: Erkki Fontell Ulvilantie 29/1 talontsto 050-5202121 (matkapuhelin)

Talontoimisto on talon 1 sisäpihalla. Isännöitsijän saa parhaiten kiinni puhelinnumerosta 050 520 2121.

Huoltomiehet

Tapani Mokko ja Mika Suomela

Huoltomiesten työaika ma – pe klo 7 – 16
Ruokatunti 11 – 12
Päivystys 7/24H (vain hätätapaukset)

Muuttoilmoitukset

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on tehtävä ilmoitus talon toimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse 050-5202121.

Vikailmoitukset ja päivystys

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset huoneistoissa olevista vuotavista hanoista, tukkeutuneista viemäreistä, ikkunoiden ja ovien korjauksista yms. tulee tehdä ensitilassa huoltomiesten päivystysnumeroon 050-62502.

Ilmoitukset häirinnästä ja ilkivallasta

Ilmoitukset häirinnästä ja ilkivallasta on tehtävä välittömästi joko isännöitsijälle tai päivystäjälle vuorokauden ajasta riippumatta.

Huoneistoissa ei saa viettää muita asukkaita häiritsevää elämää. Erityisesti on vältettävä häiriön aiheuttamista klo 23.00-7.00. Jokaisen tulee ottaa huomioon naapureiden asumisviihtyvyys.

Päivystys

Päivystysaika on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä vuorokauden ympäri. Päivystysnumero on 050-62502. Päivystysaikana suoritetaan vain välttämättömiä töitä, joita ei voida ilman vahingon vaaraa siirtää normaalina työaikana tehtäväksi. Päivystyksen vasteaika on puoli tuntia.

Oven avauksesta on päivystäjällä oikeus periä maksu päivystysaikana. Ovenavausmaksu määrittyy ajankohdan mukaan seuraavasti:

AjankohtaMaksu
Työaikanaarkipäivät klo 07 – 16ei ovenavausmaksua
Illallaklo 16 – 2220 €
Yölläklo 22 – 0740 €
la, su ja pyhäpäivätklo 7 – 2220 €

Mikäli ovenavausmaksua ei makseta käteisenä voidaan asiakkaalle laatia maksulomake, jossa on päivystäjän maksutiedot. Maksulomakkeesta peritään 5 euron lisämaksu.

Vuokranmaksu

Vastike, vuokra ja niihin liittyvät muut maksut on suoritettava kuukausittain taloyhtiön tilille viimeistään kunkin kuukauden 4. arkipäivänä. Maksujen tulee tapahtua talon toimiston ohjeiden mukaisesti viitteellisinä. Maksut voidaan maksaa myös suoraveloituksena. Suosittelemme suoraveloituksen käyttämistä.

Taloyhtiömme palvelut

Saunat

Perhesaunojen käytöstä peritään 5 € tunnilta henkilömäärästä riippumatta. Saunavuorot on varattava talon toimistosta. Lenkkisaunat lämmitetään tiistaisin klo 16 – 20 naisille talossa 7 ja 9 ja miehille talossa 8.

Pesutuvat, kuivaushuoneet ja mankelit

Kaikkiin pesuloiden, kuivaushuoneiden ja mankeleiden oviin käy asukkaan/osakkaan kotiavain. Pesutuvat ovat taloissa 1, 3, 4 ja 9. Taloissa 1 ja 4 on kummassakin kaksi pesukonetta, toinen 7 kg:n kone ja toinen 12 kg:n kone. Talossa 9 on kaksi 7 kg:n konetta. Koneiden käyttö on ilmaista. Vuorolistat ja käyttöohjeet ovat pesutuvissa. Kuivaushuoneet ovat edellä mainittujen pesuloiden yhteydessä. 1, 3, 4 ja 9 talojen pesuloissa on lisäksi kuivausrummut. Kuivaushuoneet tulee tyhjentää ennen seuraavan pesuvuoron alkua. Pesuvuoroihin sisältyy kuivaushuoneiden käyttöoikeus. Henkilöillä, jotka käyttävät pesutupaa ns. välivuoroilla, ei ole oikeutta kuivaushuoneiden käyttöön. Ulkoalueilla on laitettu pyykinkuivausnaruja talojen väleihin. Mattopesula on talossa 2 ja kuivaushuone sen vieressä. Mattopesulan ovessa on varauslista. Mankelit sijaitsevat taloissa 1 ja 4. Tilausvuorolistat mankelihuoneissa.

Autopesula

Autopesula sijaitsee talossa 1. Sen käyttö on sallittu taloyhtiön asukkaille arkisin klo 9 – 20. Kylmää ja kuumaa vettä saa pesulasta maksutta. Talvella autonpesu ulkona on kielletty.

Antennit

Taloyhtiö on liittynyt Dna Welhon kaapeliverkkoon. Verkko on 20-kanavainen. Antennilaitteissa ilmenevistä vioista tulee ilmoittaa talon toimistoon, josta tarvittavat korjaukset tilataan. Taloyhtiö on tehnyt laajakaistasopimuksen Suomi Communicationsin kanssa. Laajakaistayhteys on joka asunnossa ja liiketilassa siihen ei tarvitse erikseen liittyä. Teoreettinen yhteysnopeus on noin 1000 Mt / 1000 Mt.

Vaatteiden tuuletus ja pölyttäminen

Vuodevaatteiden ja mattojen pölyttäminen on sallittu pölytysparvekkeilla järjestyssääntöjen mukaisesti. Huoneistojen parvekkeilla ja ikkunoista pölyttäminen on kielletty. Talojen välittömässä läheisyydessä on pihalla pölytystelineitä, joiden käyttöajat ovat pölytysparvekkeiden kanssa samat.

Jätehuolto

Talousjätteiden keräily

Talousjätteet kerätään lämpökeskuksen yläkertaan tai 2- ja 3-talojen välissä olevaan jätehuoneeseen. Kyseisissä keräyspisteissä on keräilyastiat sekajätteille, kompostointijätteille, pienmetallille, lasille ja paperille sekä pahveille. Jätteet tulee lajitella ohjeiden mukaan. Esim. biojätteeseen ei muovipusseja. Pahvilaatikot tulee repiä auki ennen laatikkoon panoa. Muita jätteiden keräyspaikkoja ei ole. Piha-alueilla oleviin roskakoreihin ei saa laittaa kotitalousjätteitä. HSY kerää ongelmajätteitä kaksi kertaa vuodessa. HSY:n keräyksestä tulee ilmoitustauluille ja jätepisteisiin erillinen ilmoitus.

Romut ja talousjätteisiin kelpaamaton jäte

Sähkölaitteet kuten jääkaapit, liedet, televisiot ja tietokoneet ovat ongelmajätettä. Ne on hävitettävä lain ongelmajätteistä edellyttämällä tavalla ja ne otetaan jäteasemilla vastaan maksutta. Muun jätteen osalta isännöitsijä ja huoltomiehet opastavat, miten niiden kanssa toimitaan.

Liikennejärjestelyt

Yhtiön alueella on korkein sallittu ajoneuvojen nopeus 20 km/h, jota autoilijoiden tulee noudattaa vaaratilanteiden välttämiseksi. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Myös muita yhtiön alueelle sijoitettuja liikennemerkkejä tulee noudattaa. Pihateillä ja nurmikoilla pysäköinti on kielletty.

Muita tietoja:

Vesimaksu

Vesimaksu suoritetaan talonkirjoihin merkityistä henkilöistä. Sen suuruus on v. 2021 22 € henkilöltä kuukaudessa.

Remontit

Remontin aloittamisesta tulee aina ilmoittaa isännöitsijälle. Kosteiden tilojen korjaamisesta on esitettävä korjaussuunnitelma taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa Asunto-osakeyhtiölain 77 § perusteella, että työ suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja huolehdittava porrashuoneen siisteydestä. Melua ja häiriötä aiheuttavia töitä ei saa suorittaa arkisin klo 21 jälkeen eikä sunnuntaisin.

Kunnossapitovastuu

Osakkeen omistajan tai huoneiston haltijan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Asunto-osakeyhtiölaki 78 §.

Askarteluhuone

Askarteluhuone sijaitsee kuutostalossa. Sisäänkäynti on talon takaa ja portaat alas. Avaimen saa ohjelmoitua kotiavaimen yhteyteen isännöitsijän toimesta.

Rullalautailu

Taloyhtiön alueella on rullalautailu kielletty. Hallitus on katsonut, että rullalautailusta aiheutuu liiallista häiriötä asukkaille. Lautailu ei ole myöskään turvallista taloyhtiön alueella.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty taloyhtiön yleisissä tiloissa. Hallitus toivoo, että tupakoijat välttäisivät polttamista parvekkeilla ja ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

Palovaroitin

Asukkaan tulee huolehtia, että huoneistossa on toimiva palovaroitin.

Eteisen palovaroitin on mallia Firex KF10

Palovaroitin on kytketty verkkovirtaan, mutta siinä on myös 9v paristo, jota varoitin käyttää sähkökatkojen aikana. Kun paristo alkaa olla lopussa varoitin piippailee. Alla on ohjeet pariston vaihtoa varten. Lisää tietoa löytyy varoittimen ohjeista, jotka ovat ohessa.


TESTAA VAROITTIMEN MOITTEETON TOIMINTA
TESTIPAINIKKEELLA AINA, KUN PARISTO ON
VAIHDETTU.
VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITTUA PARISTOA. ÄLÄ
KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA.

 1. Katkaise virta palovaroittimeen sulakekaapista.
 2. Työnnä pieni ruuvimeisseli asennuslevyssä olevaan loveen. Paina
  lukitusliuska alas ruuvitaltalla ja irrota palovaroitin asennuslevystä
  kiertämällä sitä vastapäivään.
 3. Vedä palovaroitin varovasti irti. Älä irrota johtoliitäntöjä.
 4. Vedä virtapistoke irti palovaroittimen takapuolelta.
 5. Avaa palovaroittimen takana oleva paristokotelon kansi nostamalla
  liuska.
 6. Poista paristo kotelosta. Irrota käytetty paristo liittimestä ja hävitä se.
 7. Kiinnitä uusi 9-volttinen paristo liittimeen. Paristo sopii vain yhdessä
  asennossa. Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty pariston
  napoihin. Palovaroitin voi piipata lyhyesti, kun paristo on asennettu.
  Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että paristo on oikein asennettu.
 8. Laita paristo koteloon.
 9. Sulje paristokotelon kansi. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa
  paikalleen.
 10. Pidä testauspainiketta painettuna. Hälytysääni kuuluu, jos paristo on
  oikein kytketty ja toimintakunnossa.
 11. Laita liitin paikalleen. Se lukittuu napsahtamalla. Vedä kevyesti
  liittimestä varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.
 12. Kiinnitä palovaroitin asennuslevyyn kiertämällä varoitinta
  myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 13. Kytke virta päälle ja testaa palovaroitin testipainikkeella.

Parkkipaikat ja autotallit

Asukkaiden tulee ilmoittaa autopaikan tai tallin tarpeestaan isännöitsijälle. Koska talli- ja parkkipaikkoja on rajatusti, hakija joutuu jonoon. Hallitus jakaa paikat järjestyksessä. (Yhtiöjärjestys 8§ 5)

Autojen lämmitystolpat

Autolämmityskotelossa on valaistut painikkeet ja valaistut pistorasiat. Pistorasioiden jännitettä ohjaa valittu
lähtöaika ja ulkolämpötilatermostaattiin yhdistetty elektroninen kello. Kelloissa vakiona 2 vrk:n varakäynti
mahdollisia sähkökatkoja ajatellen ja myös kelloasetusten lyhytaikainen ohitustoiminto. Termostaatti ohjaa
auton esilämmitystä vallitsevan ulkolämpötilan mukaan aikavälillä ½ – 3 tuntia.

Isännöitsijä